Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkhervatting

Kaartje werkhervatting

Voor elke werkhervatting gebeurt er een elektronische aangifte sociaal risico  (ZIMA006) door Cewez als werkgever sinds 01/07/2019.
De havenarbeider moet enkel ingeval van werkhervatting voor de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid het ziekenfonds verwittigen door de invulling van het kaartje van werkhervatting door Cewez of de uitbetalingsinstelling.

Werkhervattingsonderzoek

Bij elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval van minimum 4 weken is een havenarbeider verplicht een werkhervattingsonderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneesheer van Attentia. Dit onderzoek moet gebeuren uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de effectieve werkhervatting.

Het niet voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat u niet meer kan tewerkgesteld worden volgens de wetgeving welzijn op het werk. Een eventuele oproeping voor de Administratieve Commissie kan hieruit volgen.

Contactgegevens Attentia: 050/54.58.60