Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkhervatting

Bewijs van werkhervatting

Bij werkhervatting laat de havenarbeider het bewijs van werkhervatting invullen door Cewez vzw of door de uitbetalingsinstelling. De havenarbeider bezorgt dit ingevulde bewijs terug aan de mutualiteit.

Werkhervattingsonderzoek

Bij elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval van minimum 4 weken is een havenarbeider verplicht een werkhervattingsonderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneesheer van Attentia. Dit onderzoek moet gebeuren uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de effectieve werkhervatting.

Het niet voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat u niet meer kan tewerkgesteld worden volgens de wetgeving welzijn op het werk. Een eventuele oproeping voor de Administratieve Commissie kan hieruit volgen.

Contactgegevens Attentia: 050/54.58.60