Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Kies eerste letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- F -

Foreman

Een foreman is kaderpersoneel aangeduid door een bepaald bedrijf. Het aanstellen tot deze functie verbindt enkel het betrokken bedrijf. Er zijn 4 soorten foremannen, elk met hun specifieke voorwaarden : foremannen met bescherming, foremannen in opleiding, occasionele foremannen en seizoensforemannen.

De werkgevers zijn niet verplicht de foreman in die functie te werk te stellen. Het tewerkstellen van de functie foreman zal door de werkgevers worden toegepast rekening houdend met de veiligheid. De erkenning, tewerkstelling en opheffing van deze functie is geregeld in de Codex.

Functieverloning

Het loon van een havenarbeider wordt bepaald door de functiespecialisatie(s) waarin betrokkene tewerkgesteld wordt. Functieverloning houdt in dat voor de bepaling van het feestdagloon rekening gehouden wordt met het loon van die functiespecialisatie waarin betrokken havenarbeider het meeste aantal shiften werd verloond  gedurende de voorbije periode (in de meeste gevallen 30 kalenderdagen). Dit feestdagloon wordt gebruikt voor de berekening van de vergoedingen die toegekend worden in geval van ziekte, arbeidsongeval, herverdelingsdagen, betaalde feestdagen, klein verlet, anciënniteitsverlof, familiaal verlof en syndicaal verlof.