Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Sociale partners

Sociale partners

Als sociale partner kunt u hier bijkomende informatie opvragen betreffende:

  • vertegenwoordigers werknemers
  • vergaderzaal
  • notulen van vergaderingen
  • cao’s