Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkgever

Werkgever

Als werkgever kunt u hier bijkomende informatie opvragen betreffende:

  • lidmaatschap bij Cewez vzw
  • dimona-aangifte
  • opleiding voor havenarbeiders
  • vergaderzalen
  • documenten: notulen vergaderingen, cao’s, statistieken, beroepsprofielen, cursussen van de opleidingen, …