Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Kies eerste letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- R -

Rang A

Havenarbeiders rang B komen in aanmerking voor (her)verwerving van rang A mits het voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van anciënniteit, beroepsbekwaamheid, tewerkstellingsgraad en de behoefte aan arbeidskrachten.

Rang B

Bij erkenning krijgen havenarbeiders eerst rang B, dit met het oogmerk zich vertrouwd te maken met de havenarbeid en beroepsbekwaamheid te verwerven. Zij kunnen geen functies als kaderpersoneel uitvoeren. Verder hebben zij dezelfde rechten en plichten als een rang A havenarbeider, met uitsluiting van het recht op de dagelijkse aanwezigheidsvergoeding.

Indien een havenarbeider rang A het voorwerp uitmaakt van een disciplinaire maatregel kan tijdelijk rangverlaging naar rang B uitgesproken worden.