Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Kies eerste letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- D -

DIMONA

Is de afkorting van Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke aangifte

Dit is een Belgische elektronische dienst voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling die sinds 1999 actief is. Elke werkgever is sinds 2003 verplicht iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer te melden aan de Rijksdienst