Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Tewerkstelling

Tewerkstelling

firma

maandag

30/01/2023

 

dinsdag

31/01/2023

 

 

woensdag

01/02/2023

 

donderdag

02/02/2023

vrijdag

03/02/2023

zaterdag

04/02/2023

zondag

05/02/2023

CSP gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon
BNFW kalm kalm kalm kalm kalm --- ---
ICO zeer druk zeer druk zeer druk zeer druk zeer druk zeer druk zeer druk
PSAZ gewoon druk druk druk druk druk druk
P&O NSF gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon
CLdN gewoon druk gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon
WW druk druk --- --- gewoon kalm kalm