Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkgever > Aangifte Dimona

Aangifte Dimona

Vanaf 1 januari 2003 is Dimona een verplichting van alle werkgevers. Dit houdt in dat, uiterlijk op het moment van de indiensttreding de werkgever de RSZ electronisch in kennis stelt van de persoon die is aangeworven. Ook bij de uitdiensttreding moet de RSZ uiterlijk de volgende werkdag op electronische wijze ingelicht worden.

Als lasthebber van de bij haar aangesloten werkgevers staat Cewez vzw in voor de Dimona-aangifte van havenarbeiders en van de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat.

Bij tewerkstelling van gelegenheidshavenarbeiders geldt een speciale regeling en dient de werkgever zelf de Dimona-aangifte uit te voeren. De in- en uitdiensttreding via Dimona dient onmiddellijk door de werkgever gemeld te worden. Dit kan via deze link.

Werkgevers die zich niet houden aan de verplichting stellen zich bloot aan zware sancties. Ingeval van verzuim in de gevallen waarvoor de individuele werkgever moet zorgen voor tijdige registratie, zal Cewez vzw genoodzaakt zijn de eventuele administratieve geldboete door te rekenen.

De contactpersonen bij Cewez vzw m.b.t. Dimona-aangifte is Jelline De Mey, tel. 050/55.90.63, jdemey@cewez.be.