Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkgever > Hoe wordt u lid

Hoe wordt u lid

Bij Koninklijk Besluit is elke werkgever die havenarbeiders opgenomen in de pool of logistieke werknemers met veiligheidscertificaat in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort tewerkstelt, verplicht om lid te worden van Cewez vzw.

Cewez vzw heeft effectieve en toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam vermeld is in het ledenregister. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.