Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkgever > Hoe wordt u lid > Effectieve leden

Effectieve leden

Om als effectief lid beschouwd te kunnen worden dient aan volgende minimumvoorwaarden voldaan te worden:

  • jaarlijkse loonmassa: 991.574,10 € gekoppeld aan de gezondheidsindex (startindex december 2000)
  • een uitbatingszetel hebben in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

Het verzoek om toelating van een kandidaat-effectief-lid moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Nieuwe leden worden aanvaard door de Algemene Vergadering en dit op voorstel van de Raad van Bestuur.