Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Werkgever > Hoe wordt u lid > Toegetreden leden

Toegetreden leden

Om als toegetreden lid beschouwd te kunnen worden dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • werknemers tewerkstellen in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort
  • een vertegenwoordiging hebben in de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort

Ieder, die wenst toegetreden lid te worden, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur. De voorzitter en/of de directeur zijn gemachtigd om nieuwe toegetreden leden te aanvaarden. In de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur wordt dit nieuwe lidmaatschap dan bekrachtigd.