Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Verlof

Het vakantiegeld en het aantal rechtgevende verlofdagen wordt berekend en uitbetaald door het Vakantiefonds voor de Belgische Zeehavens vzw te Antwerpen.

Er zijn specifieke afspraken voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, van het aanvullend contingent, gelegenheidshavenarbeiders en vaklui m.b.t. verlofaanvragen en afstempeling. Bepaalde omstandigheden geven de werknemer het recht om afwezig te blijven van het werk of van stempelcontrole.

De details hieromtrent worden in de desbetreffende rubrieken uitgelegd.