Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen

Inactiviteitsdagen

Werknemers die gewettigd afwezig zijn op het werk wegens een arbeidsongeval, ziekte of verlof kunnen hiervoor onder bepaalde voorwaarden vergoed worden.

Aan elke vorm van afwezigheid zijn afspraken verbonden om in regel te zijn met de verschillende instanties die dergelijke afwezigheden regelen.

In de rubrieken hierna worden al deze situaties grondig beschreven:

Arbeidsongeval

 • wat bij een arbeidsongeval?
 • werkgever - Cewez - verzekeringsmaatschappij - mutualiteit
 • uitbetaling

Ziekte

 • wat bij ziekte?
 • meldingsplicht
 • medisch attest
 • inlichtingenblad
 • medische controle
 • werkhervatting
 • uitbetaling

Verlof

 • wettelijk betaald verlof
 • anciĆ«nniteitsverlof
 • herverdelingsdagen
 • betaalde feestdagen

Omstandigheidsverlof

 • vrijstelling stempelcontrole
 • familiaal verlof
 • vaderschapsverlof
 • klein verlet

Educatief verlof

Schorsing loopbaan