Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Vlaams opleidingsverlof

Vlaams opleidingsverlof

Het volgen van bepaalde opleidingsprogramma’s, die voldoen aan een aantal voorwaarden, geven aan de werknemer het recht op betaald educatief verlof met behoud van het normale loon gedurende een bepaald aantal uren per schooljaar.

Het opleidingsprogramma moet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de wet en dient ten minste 32 lesuren per jaar te bevatten. Thuisleren geeft geen recht.

De werknemer dient Cewez vzw in te lichten van dit educatief verlof door middel van een getuigschrift van regelmatige inschrijving waarin bevestigd wordt dat hij regelmatig ingeschreven is om een opleiding te volgen.

Cewez vzw dient dit getuigschrift uiterlijk binnen de 2 maanden na aanvang van de opleiding ontvangen te hebben. Het aantal dagen recht op educatief verlof wordt meegedeeld waarop betrokkene maximaal recht heeft.

Per 01.09.2013 is dit per schooljaar maximum:

beroepsopleiding 100 uur
algemene opleiding 80 uur
taalopleiding 80 uur

Telkens een trimester is afgesloten dient de werknemer een trimestrieel getuigschrift binnen te brengen waarop het aantal uren effectieve aanwezigheid vermeld staan. Er mag maximum 10 % onwettige afwezigheid zijn per kwartaal, anders verliest de werknemer het recht op educatief verlof gedurende een periode van 6 maanden.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. educatief verlof is Kerlijne Dedeurwaerder, tel. 050/55.90.58, kdedeurwaerder@cewez.be.