Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Verlof > Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders opgenomen in de pool dienen hun verlof tijdig aan te vragen, hetzij bij het bedrijf, hetzij bij Cewez vzw. De concrete afspraken m.b.t. verlofaanvragen en afstempeling worden in de desbetreffende rubrieken uitgelegd. Evenals de regeling m.b.t. betaald verlof, anciënniteitsverlof en herverdelingsdagen.

Voor vragen m.b.t.verlof kunt u contact opnemen met de balie, tel. 050/55.90.55, balie@cewez.be.