Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Verlofaanvragen

Havenarbeiders op losse pool moeten hun verlof aanvragen bij Cewez vzw. Hiervoor belt men op of komt men langs aan de balie. Aanvragen per mail worden niet aanvaard en bijgevolg niet geregistreerd.

Belangrijk is dat het verlof tijdig aangevraagd wordt:

  • snipperdag: ten laatste tot 11 uur van dezelfde dag
  • verlof voor meerdere dagen: uiterlijk 2 werkdagen vooraf vóór 12 uur

Havenarbeiders op time-table en een foreman en ceelbaas dienen hun verlof aan te vragen in overeenstemming met het bedrijf. Het aangevraagde verlof wordt door het bedrijf doorgegeven aan Cewez vzw.

Deze afspraken gelden voor elk soort verlof hierna beschreven: betaald verlof (BV), werkloosheidsverlof met verhoogde bestaanszekerheid (BVBZ), vakantiewerkloosheidsdagen (V), anciënniteitsverlof (ANC), educatief verlof (EDV) en herverdelingsdagen (HV).