Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Betaald verlof

In principe heeft elke havenarbeider van het algemeen contingent recht op 20 dagen verlof per kalenderjaar. De verdeling van dit verlof is in verhouding tot het aantal gepresteerde en/of gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar, zijnde het vorige kalenderjaar.

Het verlof bestaat uit betaald verlof (BV), werkloosheidsverlof met verhoogde bestaanszekerheid (BVBZ) en/of vakantiewerkloosheidsdagen (DV).

Betaald verlof dient opgenomen te worden vóór werkloosheidsverlof met verhoogde bestaanszekerheid en vakantiewerkloosheidsdagen.

Het betaald verlof dient steeds per 31/12 opgenomen te worden, zoniet kan de RVA werkloosheidsdagen terugvorderen overeenkomstig het aantal niet opgenomen dagen betaald verlof.