Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Herverdelingsdagen

Per 25 volledig gewerkte taken heeft elke erkende havenarbeider van het algemeen contingent recht op een herverdelingsdag, wat opgegeven wordt bij de eerstvolgende loonafrekening.

De herverdelingsdagen moeten opgenomen worden binnen de 12 maanden na datum toekenning en worden uitbetaald door Cewez vzw. Deze termijn wordt, in geval van ziekte of arbeidsongeval, verlengd met het aantal dagen ongeschiktheid.