Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Inlichtingenblad

Na ontvangst van het ingevulde getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) verstuurt de mutualiteit de verschillende rubrieken van het inlichtingenblad. Deze rubrieken worden ingevuld en terugbezorgd aan de mutualiteit.

Rubriek 'in te vullen door de werkgever'

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de werkgever. Cewez vzw drukt de nodige gegevens af en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.

Rubriek 'in te vullen door de gerechtigde'

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de havenarbeider. Hij vult de nodige gegevens in en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.

Rubriek ‘in te vullen door de met uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen belaste diensten’

De mutualiteit verstuurt deze rubriek niet meer. De uitbetalingsinstelling verstuurt de nodige gegevens elektronisch door naar de mutualiteit.

Opmerking: Sommige mutualiteiten (vb. Onafhankelijk Ziekenfonds, HZIV, …) hanteren deze werkwijze (nog) niet. De havenarbeider/-ster ontvangt de ganse bundel van het inlichtingsblad en doet zelf het nodige om alle rubrieken te vervolledigen.