Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Gelegenheidscontingent

Gelegenheidscontingent

Wat te doen in geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) op een dag van tewerkstelling als gelegenheidshavenarbeider:

  • De gelegenheidshavenarbeider dient de arbeidsongeschiktheid te melden aan de firma en bezorgt een medisch attest aan de firma.
  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) wordt ingevuld door de behandelende geneesheer en terug bezorgd binnen de 48 uur volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode aan de mutualiteit.
  • Indien Cewez de rubriek 'in te vullen door de werkgever' van het inlichtingenblad ontvangt, wordt deze automatisch aangevuld en doorgestuurd naar de mutualiteit.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. ziekte van gelegenheidshavenarbeiders is Gaëtanne Snauwaert, tel. 050/55.90.56, ziekte@cewez.be.