Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeiders > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Gelegenheidscontingent

Gelegenheidscontingent

Wat te doen in geval van arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) op een dag van tewerkstelling als gelegenheidshavenarbeider:

  • De gelegenheidshavenarbeider dient de arbeidsongeschiktheid te melden aan de firma en bezorgt een medisch attest aan de firma. (groen nummer ICO enkel voor gelegenheidshavenarbeiders: 0800/18.048)
  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) wordt ingevuld door de behandelende geneesheer en terug bezorgd binnen de 48 uur volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode aan de mutualiteit.
  • Indien Cewez de rubriek 'in te vullen door de werkgever' van het inlichtingenblad ontvangt, wordt deze enkel aangevuld mits indiening van een medisch attest bij Cewez. U dient hiervoor zelf de nodige stappen te ondernemen.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. ziekte van gelegenheidshavenarbeiders is Gaëtanne Snauwaert, tel. 050/55.90.56, ziekte@cewez.be.