Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Ziekte zonder attest

Ziekte zonder attest

Ben je ziek?

Dan ben je niet verplicht om een ziektebriefje binnen te brengen voor de eerste dag.
Wil je gebruik maken van dit systeem? Hou dan rekening met onderstaande:

  • Een tijdige melding aan je werkgever en aan Cewez vzw is noodzakelijk bij elke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.
  • Je kan maximaal 3 x per jaar één dag afwezig zijn zonder medisch attest.
  • Bij elke arbeidsongeschiktheid bestaat de kans dat een medische controle wordt uitgevoerd in opdracht van de werkgever. Geef dus jouw verblijfsadres door.
  • In geval van correcte melding wordt bijpassing ziekte uitbetaald door Cewez.
  • Voor het verkrijgen van mutualiteitsvergoeding moet je nog altijd een document vertrouwelijk bezorgen aan de mutualiteit.

Vanaf de 2e dag ziekte moet je altijd een medisch attest binnenbrengen.
Heb je nog vragen? Bel onze balie op 050/55.90.55 of mail naar ziekte@cewez.be.