Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Medische controle

Certimed voert in opdracht van CEWEZ vzw medische controles uit.

Een medische controle kan uitgevoerd worden ingeval:

  • meer dan 3 geregistreerde ziekteperiodes tijdens het jaar voorafgaand de begindatum van de nieuwe ziekteperiode
  • problemen tijdens de aanwerving

Gelieve rekening te houden met onderstaande richtlijnen zodat de medische controle optimaal kan verlopen:

  • Melding van een correct verblijfsadres is bij elke ziektemelding of bij elke indiening van een medisch attest belangrijk. Dit maakt een medisch controle op een eventueel verblijfsadres ook mogelijk.
  • Het recht op bijpassing blijft behouden indien de controlearts het onderzoek uitvoert en instemt met de arbeidsongeschiktheid.
  • Bij afwezigheid op het ogenblik van het bezoek van de controlearts, laat de arts een uitnodiging voor een onderzoek in zijn kabinet na (datum, uur en adres staan hierop vermeld).
  • Vindt u deze uitnodiging laattijdig, dan hebt u er alle belang bij om zelf contact op te nemen met Certimed (011/30.12.50) om een nieuw onderzoek op een later tijdstip in het kabinet van de controlearts vast te leggen.

Alle gedetailleerde richtlijnen hierover zijn opgenomen in bijlage 2 aan de Codex – medische controle ziekte en ongeval buiten het werk.