Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Medische controle

Certimed vzw voert in opdracht van CEWEZ vzw medische controles uit.

Een medische controle kan uitgevoerd worden ingeval:

  • meer dan 3 geregistreerde ziekteperiodes tijdens het jaar voorafgaand de begindatum van de nieuwe ziekteperiode
  • problemen tijdens de aanwerving

Gelieve rekening te houden met onderstaande richtlijnen zodat de medische controle optimaal kan verlopen:

  • Melding van een correct verblijfsadres is bij elke ziektemelding of bij elke indiening van een medisch attest belangrijk. Dit maakt een medisch controle op een eventueel verblijfsadres ook mogelijk.
  • Het recht op bijpassing blijft behouden indien de controlearts het onderzoek uitvoert en instemt met de arbeidsongeschiktheid.
  • Bij afwezigheid op het ogenblik van het bezoek van de controlearts, laat de arts een uitnodiging voor een onderzoek in zijn kabinet na (datum, uur en adres staan hierop vermeld).
  • Vindt u deze uitnodiging laattijdig, dan hebt u er alle belang bij om zelf contact op te nemen met de controlearts of Certimed vzw om een nieuw onderzoek op een later tijdstip in het kabinet van de controlearts vast te leggen.

Alle gedetailleerde richtlijnen hierover zijn opgenomen in bijlage 2 aan de Codex – medische controle ziekte en ongeval buiten het werk.