Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitbetaling

De mutualiteit berekent op basis van de ingevulde rubrieken van het inlichtingsblad een uitkering waarop een havenarbeider recht heeft tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
Deze uitkering bedraagt maximum 60% van het begrensd dagloon gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. De uitbetaling gebeurt op basis van een vastgelegde betaalkalender.

Het Compensatiefonds betaalt aan een havenarbeider een aanvullende bijdrage uit tijdens de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid. De uitbetaling gebeurt op de 4de werkdag van elke verloningsperiode.

berekeningswijze aanvullende bijdrage (rekeninghoudende met principe functieverloning):
dag 1 tem. dag 7 feestdagloon - gemiddelde tussenkomst mutualiteit (jaarlijks vastgelegd bedrag)
dag 8 tem. dag 30 feestdagloon x 25,88%