Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Havenarbeiders van de pool

Havenarbeiders van de pool

Wat te doen bij ziekte?

Een tijdige melding aan uw werkgever en aan Cewez vzw is noodzakelijk bij elke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.

Uw mutualiteit brengt u ook tijdig op de hoogte via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens ontvangt u van de mutualiteit een rubriek van het inlichtingsblad en een bewijs van werkhervatting.

Bij elke arbeidsongeschiktheid bestaat de kans dat een medische controle wordt uitgevoerd in opdracht van de werkgever.

Een werkhervattingsonderzoek is verplicht voor elke arbeidsongeschiktheid van minimum 4 weken.

Alle details kunnen in de respectievelijke rubrieken geraadpleegd worden.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. ziekte van havenarbeiders algemeen contingent is Mieke Logghe, tel. 050/55.90.65, ziekte@cewez.be.