Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vakantierekening

Op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be kan de vakantieberekening op een beveiligde manier geconsulteerd worden. Dit lukt enkel nadat het vakantiegeld reeds uitbetaald werd en is terug te vinden in de rubrieken Burgers, Mijn vakantierekening, Het dossier consulteren. Om toegang te krijgen moet betrokkene zich aanmelden ofwel met de electronische identiteitskaart ofwel met de burgertoken.

Op de portaalsite van de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie is tevens een link voorzien om uw vakantierekening te raadplegen, https://www.rjv.be/nl/mijn-vakantierekening.