Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitbetaling

De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt jaarlijks in de 3de week van mei op het rekeningnummer gekend bij Cewez vzw. Wenst iemand het vakantiegeld gestort te krijgen op een ander rekeningnummer dan van de lonen, dan dient een formulier ingevuld en ondertekend te worden. Dit formulier kan onderaan gedownload worden.