Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Betaald verlof

Het aantal wettelijke vakantiedagen (BV) voor een bepaald vakantiejaar (het jaar waarin u de vakantie opneemt) hangt af van je prestaties tijdens het jaar ervoor (dienstjaar). Zo heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen als je het voorgaande dienstjaar volledig, voltijds hebt gewerkt.

Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) kan je meer informatie m.b.t. de berekeningswijze van de wettelijke vakantiedagen terugvinden.