Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend:

  • op basis van de lonen die toegekend werden voor de door u geleverde prestaties;
  • en/of op basis van het fictief loon dat toegekend wordt voor bepaalde, aan prestaties gelijkgestelde inactiviteitsdagen.

Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) kan je meer informatie m.b.t. de berekeningswijze van het vakantiegeld terugvinden.