Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Overlijden

Bij overlijden wordt het vakantiegeld geblokkeerd tot de erfgenamen bekend zijn. Vanaf het ogenblik dat de erfgenamen gekend zijn, wordt het vakantiegeld doorgestort aan de erfgenamen.