Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Verlof > Vakantiefonds > Beslag of overdracht

Beslag of overdracht

In geval van beslag of overdracht van het vakantiegeld, wordt een deel van het vakantiegeld afgehouden ten voordele van schuldeiser(s). Het bedrag is afhankelijk van het bedrag van het vakantiegeld. De bedragen geldig per 01.01.2018 zijn:

Vakantiegeld Beslag of overdracht

Vakantiegeld Beslag of overdracht
tot 1.128€ 0 €
tussen 1.128 en 1.212€ 20%
tussen 1.212 en 1.337€ 30%
tussen 1.337 en 1.462€ 40%
boven de 1.462€ 100%

In de praktijk ontvangt betrokkene maximaal 1.357,71€, de rest wordt doorgestuurd aan de schuldeiser(s). Dit bedrag wordt met 70€ vermeerderd per kind ten laste, wat met een formulier dient gestaafd te worden.