Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeiders > Inactiviteitsdagen > Verlof > Vakantiefonds > Beslag of overdracht

Beslag of overdracht

In geval van beslag of overdracht van het vakantiegeld, wordt een deel van het vakantiegeld afgehouden ten voordele van schuldeiser(s). Het bedrag is afhankelijk van het bedrag van het vakantiegeld. De bedragen geldig per 01.01.2014 zijn:

Vakantiegeld Beslag of overdracht

Vakantiegeld Beslag of overdracht
tot 1.069€ 0 €
tussen 1.069 en 1.149€ 20%
tussen 1.149 en 1.267€ 30%
tussen 1.267 en 1.386€ 40%
boven de 1.386€ 100%

In de praktijk ontvangt betrokkene maximaal 1.287,90 €, de rest wordt doorgestuurd aan de schuldeiser(s). Dit bedrag wordt met 66€ vermeerderd per kind ten laste, wat met een formulier dient gestaafd te worden.