Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Bijpassing

Aan de havenarbeiders die ingevolge een arbeidsongeval arbeidsongeschikt worden, kan - indien men hier recht op heeft - een beperkte aanvullende bijdrage op het vervangingsinkomen toegekend worden.

Deze bijpassing wordt door Cewez uitbetaald (7 dagen op 7) indien de havenarbeider langer dan
31 dagen in arbeidsongeval is en dit voor maximum 12 maanden.