Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitbetaling

Bij herval binnen 1 maand, wordt er verder gewaarborgd week- of maandloon uitbetaald.

Bij herval van een arbeidsongeval dat betrokkene tegenkwam bij een vorige werkgever vóór de erkenningsdatum, wordt het prestatieboek afgestempeld met toegestane afwezigheid (TA). Dit telt niet mee voor de berekening van de eindejaarspremie en voor de aangifte van de RSZ. Is betrokkene echter al meer dan 6 maanden in dienst bij Cewez vzw, dan wordt in dergelijk geval de 1ste maand opnieuw uitbetaald, wat Cewez vzw recupereert van de verzekeringsmaatschappij.