Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Arbeidsgeneesheer

Bij een afwezigheid van ten minste 4 weken is de havenarbeider verplicht zich te onderwerpen aan een werkhervattingsonderzoek door de arbeidsgeneesheer voor de haven van Zeebrugge (Attentia).

Bij weigering kan de havenarbeider opgeroepen worden om te verschijnen voor de Administratieve Commissie wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor tewerkstelling volgens de ‘wetgeving welzijn op het werk’.