Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Mutualiteit

Melding met ‘vertrouwelijk’

Een werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, bezorgt binnen een termijn van 48 uur het ingevuld getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) aan de mutualiteit.

Inlichtingsblad

Het inlichtingenblad dient enkel ingevuld en bezorgd te worden aan de mutualiteit indien het arbeidsongeval volledig of gedeeltelijk geweigerd werd als arbeidsongeval door de verzekeringsmaatschappij .

Bewijs van werkhervatting

Na het einde van de arbeidsongeschiktheid dient de havenarbeider het bewijs van werkhervatting te laten invullen door het bedrijf en dient dit bewijs bezorgd te worden aan de mutualiteit.