Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkgever

Een werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval dient onmiddellijk de hiërarchische lijn te (laten) verwittigen. Het slachtoffer wordt in eerst instantie verzorgd ter plaatse en indien noodzakelijk worden de hulpdiensten verwittigd. Het slachtoffer krijgt van de hiërarchische lijn een blanco medisch attest van vaststelling mee.

Breng de werkgever, indien mogelijk, onmiddelijk op de hoogte van het letsel en de omstandigheden van het arbeidsongeval.

Een werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval, bezorgt zo snel mogelijk het medisch attest van vaststelling en het doktersattest met periode van afwezigheid.

De werkgever stuurt de aangifte van het arbeidsongeval door naar de verzekeringsmaatschappij. De werkgever bezorgt een kopie van de aangifte en alle medische attesten aan Cewez vzw.

Bij verlenging van een arbeidsongeval verwittigt de werknemer onmiddelijk de hiërarchische lijn door afgifte van het doktersattest met periode van afwezigheid.

Bij werkhervatting dient het werkhervattingsattest zo snel mogelijk bezorgd te worden aan de hiërarchische lijn.