Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Arbeidsongevallen > Verzekeringsmaatschappij

Verzekeringsmaatschappij

De verzekeringsmaatschappij oordeelt op basis van diverse factoren (omstandigheden, getuigen,...) of het arbeidsongeval al of niet aanvaard wordt. Op vraag van de verzekeringsmaatschappij kan een medische controle uitgevoerd worden.  In bijlage een overzicht van de verzekeringsmaatschappijen en de polisnummers per bedrijf.

Aanvaarding

Bij aanvaarding en bij langdurige arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de havenarbeider een bijdrage uit vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid.

Aanvaarding tot een bepaalde datum

Aanvaardt de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval niet meer vanaf een bepaalde datum, dan wordt de arbeidsongeschiktheid na die weigering geregistreerd als ziekte.

  • Laat de' rubriek werkgever' van het inlichtingenblad van de mutualiteit afdrukken door Cewez vzw, voeg daar de' rubriek werknemer' en de 'rubriek uitbetalingsinstelling' aan toe en bezorg dit aan de mutualiteit.
  • Het prestatieboek wordt bij Cewez vzw aangepast.
  • De uitbetalingen worden aangepast. De eventueel reeds ontvangen bedragen als arbeidsongeval worden in mindering gebracht en aangepast naar ziekte.

Weigering

Wordt het arbeidsongeval volledig geweigerd, dan ontvangt betrokkene hiervan een brief met de vraag om contact op te nemen met Cewez vzw:

  • Laat de 'rubriek werkgever' van het inlichtingenblad van de mutualiteit afdrukken door Cewez vzw, voeg daar de' rubriek werknemer' en de 'rubriek uitbetalingsinstelling' aan toe en bezorg dit aan de mutualiteit.
  • Het prestatieboek wordt bij Cewez vzw aangepast.
  • Eventueel wordt een passende regeling afgesproken m.b.t. de terugvordering van dit bedrag (vb. in schijven). De uitbetalingen worden aangepast. De reeds ontvangen bedragen als arbeidsongeval worden in mindering gebracht en aangepast naar ziekte.

Wordt het arbeidsongeval na een aantal jaren toch aanvaard (vb. wegens een beslissing van de Arbeidsrechtbank), dan regelt de verzekeringsmaatschappij dit met de betrokkene. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks en de eindejaarspremie wordt verrekend door Cewez vzw.