Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Cewez vzw

De havenarbeider dient langs te gaan bij Cewez vzw voor:

  • afstempeling prestatieboek
  • in geval van weigering van het arbeidsongeval

Cewez vzw zorgt ervoor dat de eerste 30 dagen van het arbeidsongeval worden uitbetaald (gewaarborgd week- en maandloon). De periodiciteit van uitbetaling is dezelfde als voor de lonen.

Vanaf de 31ste kalenderdag wordt men rechtstreeks vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. arbeidsongevallen is Vanessa De Prest, tel. 050/55.90.59, arbeidsongevallen@cewez.be.