Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Uitbetaling

De periode van het gewaarborgd loon begint vanaf de 1e dag van de ziekte en de uitbetalingsmomenten door Cewez vzw zijn dezelfde als voor de lonen.

Betrokkene ontvangt :

dag 1 - dag 7:

  • 100 % van het loon uitbetaald door Cewez vzw in opdracht van de firma

dag 8 - dag 14:

  • toeslag van 85,88 % van het loon uitbetaald door Cewez vzw in opdracht van de firma

dag 15 - 30:

  • uitkering van 60 % van het begrensd dagloon uitbetaald door mutualiteit
  • toeslag van 25,88 % van het loon uitbetaald door Cewez vzw in opdracht van de firma

vanaf 31ste dag:

  • uitkering van 60 % of 55 % van het begrensd dagloon (afhankelijk van de persoonlijke situatie) uitbetaald door mutualtiteit

Bij herval is er verdere uitputting van het gewaarborgd loon tot aan 30 dagen.

De toepassing voor de uitbetaling van het gewaarborgd loon door de firma is onderworpen aan een anciënniteitsvoorwaarde. Recht op gewaarborgd loon en toeslag is pas geldig bij een anciënniteit van 1 maand. Indien de anciënniteit bereikt wordt tijdens de arbeidsongeschiktheid, is er gewaarborgd loon verschuldigd voor de resterende dagen.