Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Medisch attest

Het origineel medisch attest m.b.t. arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval buiten het werk (privaat ongeval) dient betrokkene over te maken aan de firma.

Het niet naleven van deze verplichting kan beschouwd worden als onwettige afwezigheid.