Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Vaklui > Inlichtingenblad

Inlichtingenblad

Na ontvangst van het getuigschrift van de arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) verstuurt de mutualiteit het inlichtingenblad aan betrokkene waarbij gevraagd wordt een aantal rubrieken in te vullen en deze ingevuld terug te bezorgen aan de mutualiteit. Op basis van de ingevulde rubrieken berekent de mutualiteit de ziekteuitkering waarop betrokkene recht heeft.

Rubriek 'in te vullen door de werkgever'

Dit is de rubriek die ingevuld moet worden door Cewez vzw. De meeste mutualiteiten versturen het inlichtingenblad rechtstreeks aan Cewez vzw na ontvangst van het getuigschrift van de arbeidsongeschiktheid ‘vertrouwelijk’. Cewez vzw vult dit in en stuurt dit terug aan de mutualiteit.

Sommige mutualiteiten (vb. Onafhankelijk Ziekenfonds, HZIV, …) doen dit echter niet en dan is het aan betrokkene om er zelf voor te zorgen langs te gaan bij Cewez vzw.

Rubriek 'in te vullen door de gerechtigde'

Dit is de rubriek die ingevuld moet worden door betrokkene en ingevuld terug gestuurd moet worden aan de mutualiteit. Dit geldt enkel bij een ziekteperiode van meer dan 14 kalenderdagen.