Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkhervatting

Voor elke werkhervatting gebeurt er een elektronische aangifte sociaal risico  (ZIMA006) door Cewez als werkgever sinds 01/07/2019.
Betrokkene moet enkel ingeval van werkhervatting voor de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid het ziekenfonds verwittigen door de invulling van het kaartje van werkhervatting door Cewez.