Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Werkhervatting

Na het einde van de arbeidsongeschiktheid dient betrokkene het bewijs van werkhervatting te laten invullen door de firma en dient dit bewijs bezorgd te worden aan de mutualiteit.