Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Meldingsplicht

Meldingsplicht bij firma

In geval van ziekte, verlenging, herval van ziekte, ongeval buiten het werk (privaat ongeval) is betrokkene verplicht dit te melden aan de firma.

Het niet naleven van deze meldingsplicht kan beschouwd worden als onwettige afwezigheid.

Meldingsplicht bij de mutualiteit

Ingeval arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval buiten het werk laat de havenarbeider het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) invullen door de behandelende geneesheer.

Met ingang van 1/1/2016 moet er ZOWEL bij AANVANG als bij VERLENGING van de ziekteperiode een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (document "vertrouwelijk") ingevuld worden door de behandelend geneesheer.

De havenarbeider bezorgt dit ingevulde getuigschrift telkens binnen 48 uur volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode of verlenging terug aan de mutualiteit.