Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Inlichtingenblad

Om uitkeringen te kunnen berekenen en uit te betalen vraagt het ziekenfonds gegevens op adhv. de verschillende rubrieken van het inlichtingenblad

Rubriek werkgever

Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid gebeurt er voor deze rubriek een elektronische aangifte sociaal risico (ZIMA001) door Cewez als werkgever sinds 01/07/2019.

Rubriek gerechtigde

Voor elke periode van arbeidsongeschiktheid wordt deze rubriek ingevuld en ondertekend door de betrokkene.