Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Inlichtingenblad

Na ontvangst van het ingevulde getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) verstuurt de mutualiteit de verschillende rubrieken van het inlichtingenblad. Deze rubrieken worden ingevuld en terugbezorgd aan de mutualiteit.

Rubriek 'in te vullen door de werkgever'

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de werkgever. Cewez vzw drukt de nodige gegevens af en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.

Rubriek 'in te vullen door de gerechtigde'

De mutualiteit verstuurt deze rubriek aan de betrokkene. Hij/zij vult de nodige gegevens in en stuurt deze ingevulde rubriek terug naar de mutualiteit.