Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Ernstig AO

Wat te doen bij een lichamelijk letsel opgelopen tijdens en door het werk?

 1. Hart- en ademhalingsstop:
  Start reanimatie.
   
 2. Trauma met ernstige schade:
       - blijf bij het slachtoffer
       - knel bloedende vaten af
       - houd contact met het slachtoffer
   
 3. Chemisch letsel:
       - overvloedig en blijvend spoelen van het letsel met water in afwachting van de hulpdiensten 
       - probeer zoveel mogelijk informatie over het product te verzamelen
   
 4. Verdrinking:
       - probeer het slachtoffer uit het water te krijgen
       - verwijder natte kledij en hou het slachtoffer warm in afwachting van de hulpdiensten
   
 5. Vrijkomen chemische stoffen:
       - houd de adem in
       - verwijder uzelf en eventuele collega's uit de omgeving, haaks op de wind
       - probeer zoveel mogelijk informatie over het product te verzamelen