Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Tijdskrediet met motief

Er bestaan 6 vormen van tijdskrediet met motief

  • Zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar
  • Palliatieve zorgen verlenen
  • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  • Zorgen voor uw gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
  • Bijstand of zorg verlenen voor uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin
  • Een erkende opleiding volgen

Voor alle van deze vormen van tijdskrediet bestaat de mogelijkheid om deze op te nemen in een voltijdse, een halftijdse of deeltijdse onderbreking.
 

Voor meer info verwijzen we naar de website van de RVA, www.rva.be