Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Thematisch verlof

Toekenningsvoorwaarden en duurtijd:

De voorwaarden en duurtijd zijn verschillend per soort thematisch verlof:

  • ouderschapsverlof: zorgen voor eigen kind jonger dan 12 jaar
  • medische bijstand: bijstand verlenen aan ernstig ziek gezins- of familielid
  • palliatieve zorgen

De informatie is terug te vinden op de website van de RVA (www.rva.be). De havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort volgen de algemene regel die van toepassing is in de priv√© sector.

Aanvraagprocedure:

  • Betrokkene dient het aanvraagformulier SLB4 samen met het document C61 SV van de RVA in te vullen en af te geven bij Cewez vzw.

Zodra de aanvraag goedgekeurd is door de Administratieve Commissie, ontvangt betrokkene een kopie van het aanvraagformulier. Cewez vzw bezorgt de documenten aan de betrokken diensten.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. tijdskrediet is Kerlijne Dedeurwaerder, tel. 050/55.90.55, kdedeurwaerder@cewez.be.