Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Tijdskrediet

Volgende vormen van tijdskrediet zijn momenteel van toepassing:

  • tijdskrediet zonder motief
  • tijdskrediet met motief
  • tijdskrediet eindeloopbaan

De toekenningsvoorwaarden, duurtijd en aanvraagprocedure worden hierna verder uitgelegd.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. tijdskrediet is Kerlijne Dedeurwaerder, tel. 050/55.90.55, kdedeurwaerder@cewez.be.