Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Landingsbaan tijdskrediet

Landingsbaan tijdskrediet biedt u – vanaf een bepaalde leeftijd – de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen met de helft of met één vijfde totdat u met pensioen gaat.
Naast de leeftijdsvoorwaarde moet tegelijk ook aan enkele andere voorwaarden voldaan worden (beroepsloopbaan, anciënniteit- en tewerkstellingsvoorwaarde).
 

Voor meer info verwijzen we naar de website van de RVA, www.rva.be.