Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Schorsing loopbaan > Verminderde Arbeidsgeschiktheid

Verminderde Arbeidsgeschiktheid

Havenarbeiders van het algemeen contingent hebben de mogelijkheid om in het stelsel van deeltijds of voltijds VA te stappen.

Als een havenarbeider aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan een aanvraagformulier ingevuld worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Administratieve Commissie.

Een verminderde arbeidsgeschikte havenarbeider is vrijgesteld van stempelcontrole en heeft recht op bepaalde vergoedingen. Tijdens het eerste jaar van toetreding is er ook een specifieke verlofregeling van toepassing.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. VA voor havenarbeiders algemeen contingent is Mieke Logghe, tel. 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be.