Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Voltijds VA-stelsel

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag voldoet de havenarbeider aan onderstaande voorwaarden:

  • 55 jaar of ouder zijn
  • een anciënniteit van minimum 10 jaar hebben
  • een erkenning rang A hebben
  • positieve beoordeling prestaties hebben
  • arbeidsgeschikt zijn
  • zich bereid verklaren om op 59-jarige leeftijd een pensioenaanvraag in te dienen (om vast te stellen wanneer een beroepsloopbaan van 14.040 equivalenten bereikt wordt)

Aanvraagprocedure

Onderstaande aanvraagprocedure wordt doorlopen om uiteindelijk in het voltijds VA-stelsel te stappen en bijgevolg dagelijks vrijgesteld te zijn van stempelcontrole:

  • de havenarbeider vult een aanvraagformulier SLB-5 in en geeft dit af bij Cewez vzw
  • het aanvraagformulier wordt voorgelegd aan de Administratieve Commissie
  • na goedkeuring door de Administratieve Commissie ontvangt de havenarbeider een kopie hiervan en bezorgt dit aan zijn/haar uitbetalingsinstelling

Vergoedingen

Een voltijds verminderd arbeidsgeschikte havenarbeider ontvangt werkloosheidsuitkering en bestaanszekerheid zoals bepaald in de statuten van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Om van deze beide vergoedingen te genieten heeft de verminderd arbeidsgeschikte havenarbeider de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt of heeft hij/zij op een leeftijd tussen 60 en 65 jaar nog geen volledige loopbaan van 14.040 equivalenten bereikt.

De uitbetaling van bestaanszekerheid stopt op de datum waarop een loopbaan van 14.040 equivalenten wordt bereikt, op 65-jarige leeftijd of bij het niet voorleggen van het resultaat van de pensioenaanvraag aan het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge – Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Verdere informatie en uitleg i.v.m. specifieke uitzonderingssituaties zijn te bekomen aan de balie van Cewez vzw bij Mieke Logghe, 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be.

Opvolging

Het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort verstuurt jaarlijks brieven aan alle 59-jarige verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders om vrijblijvend een pensioenaanvraag in te dienen. Op die manier kan vastgesteld worden wanneer een beroepsloopbaan van 14.040 equivalenten bereikt wordt en de stopzetting van de vergoeding(en) hieruit voortvloeit.